AKTUÁLNĚ: Koronavirus na Kutnohorsku, ohnisko Církvice

Čáslavské zprávy 🔴MĚSTO ČÁSLAV: KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE REAGUJE NA VYŠŠÍ VÝSKYT KORONAVIRU NA KUTNOHORSKU. OMEZENÍ SE TÝKÁ I ČÁSLAVI

opatření nabývají účinnosti od 00:00 11. července
👉 na okrese Kutná Hora zakázala pohyb všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest ve všech vnitřních prostorách staveb mimo bydliště

👉 žádáme občany, aby dbali zvýšené hygieny rukou, dodržovali rozestupy mezi sebou alespoň 2 metry

👉 zakázala návštěvy ve zdravotnických a sociálních zařízení

👉 omezila konání hromadných akcí ve vnitřních prostorách s účastí nad 200 osob, dále pak ve venkovních prostorách s účastí nad 300 osob

👉 omezila provoz provozoven stravovacích služeb

👇
více informací 

Aktuální situace výskytu koronaviru ve Středočeském kraji, respektive na Kutnohorsku. Využívám data Krajské hygienické stanice Středočeského kraje.

Po kliknutí myší na konkrétní oblast se zobrazí aktuálně počet nakažených, vyléčených. Lze také symbolem + – změnit výběr okresu v rámci celého kraje.

zdroj: Krajská hygienická stanice Středočeského kraje http://www.khsstc.cz/dokumenty/aktualni-situace-ve-vyskytu-koronaviru-ve-stredoceskem-kraji-5732_5732_568_1.html